Kako postati medicinski tehničar u Njemačkoj?

U današnje vrijeme, medicinski tehničari i tehničarke su neizostavni dio zdravstvenog sistema, te su traženi u gotovo svim zemljama svijeta. U Njemačkoj, medicinski tehničari i tehničarke igraju ključnu ulogu u dijagnostici i liječenju pacijenata, te ih se smatra jednim od najvažnijih zdravstvenih radnika.

Da biste postali medicinski tehničar ili tehničarka u Njemačkoj, potrebno je proći određene korake i ispunjavati određene uvjete. U nastavku ću Vam objasniti što je sve potrebno kako bi postali ovaj zdravstveni radnik, te koje su najbolje opcije za obrazovanje i rad u ovoj oblasti.

 1. Koje su obaveze medicinskih tehničara i tehničarki u Njemačkoj?

Medicinski tehničari i tehničarke u Njemačkoj su zaduženi za različite zadatke u zdravstvenim ustanovama, uključujući:

 • Prikupljanje i pripremu uzoraka krvi i drugih tjelesnih tekućina
 • Pravljenje rendgenskih snimaka i drugih medicinskih slika
 • Provjeravanje i održavanje medicinske opreme
 • Pomoć pri medicinskim intervencijama i operacijama
 • Praćenje pacijenata i dokumentiranje medicinskih podataka
 • Dijagnosticiranje bolesti i stanja pacijenata
 • Izrada medicinskih nalaza i izvještaja za liječnike

 

Alma, sestra za starije osobe u Njemačkoj
Alma, sestra za starije osobe u Njemačkoj

 

 1. Koje su potrebne kvalifikacije za rad kao medicinski tehničar ili tehničarka u Njemačkoj?

Da biste radili kao medicinski tehničar ili tehničarka u Njemačkoj, potrebno je da imate odgovarajuću kvalifikaciju. To znači da morate završiti srednju školu i imati određenu stručnu spremu. Postoji nekoliko opcija za sticanje potrebnih kvalifikacija:

 • Završavanje stručne škole u BiH: U Bosni i Hercegovini postoji više stručnih škola koje nude programe za medicinske tehničare i tehničarke. Ovi programi traju između 2 i 3 godine, u zavisnosti od ustanove, i obično uključuju teorijsku i praktičnu obuku.
 • Završavanje dodatne obuke: Ako već imate odgovarajuću srednju školu, možete završiti dodatnu obuku ukoliko je to potrebno za vrstu posla koji želite radite u Njemačkoj ili nekoj drugoj zemlji EU. Uz odgovarajuću stručnu spremu, potrebno je da imate dobre komunikacijske i organizacijske vještine, sposobnost rada u timu, kao i sposobnost pravilnog upravljanja stresom.

 

 1. Šta je potrebno za dobijanje posla kao medicinski tehničar ili tehničarka u Njemačkoj?

Kao što je već navedeno, medicinski tehničari i tehničarke su traženi u Njemačkoj, ali da biste se zaposlili, morate ispuniti neke uvjete:

 • Posjedovanje odgovarajuće kvalifikacije: Morate imati odgovarajuću stručnu spremu koja je priznata u Njemačkoj.
 • Poznavanje njemačkog jezika: Potrebno je da govorite i pišete njemački jezik na odgovarajućem nivou, jer ćete raditi sa pacijentima i medicinskim osobljem koji govore njemački.
 • Radna dozvola: Ako ste stranac, potrebna vam je radna dozvola kako biste radili u Njemačkoj.
 • Licenca za rad: Potrebno je da dobijete licencu za rad od nadležne institucije u Njemačkoj.

 

 1. Šta je potrebno za dobijanje licence za rad kao medicinski tehničar ili tehničarki u Njemačkoj?

Da biste dobili licencu za rad kao medicinski tehničar ili tehničarka u Njemačkoj, morate ispuniti određene uslove:

 • Posjedovanje odgovarajuće kvalifikacije: Morate imati odgovarajuću stručnu spremu koja je priznata u Njemačkoj.
 • Poznavanje njemačkog jezika: Potrebno je da govorite i pišete njemački jezik na odgovarajućem nivou to je obično nivo A2, ali prema novom zakonu koji je izasao 2023. godine neki poslodavci ne traže od uposlenika da uopšte i imaju odgovoarajući nivo za poznavanje njemačkog jezika
 • Provjera kriminalne pozadine: Morate proći provjeru kriminalne pozadine.
 • Polaganje ispita: Morate položiti odgovarajući ispit koji je priznat u Njemačkoj.

 

U zaključku, postati medicinski tehničar ili tehničarka u Njemačkoj nije jednostavno, ali je moguće uz odgovarajuću obuku, stručnu spremu, poznavanje njemačkog jezika i radnu dozvolu. Nakon sticanja stručne spreme i dobijanja license za rad, potrebno je pretražiti oglase za posao na odgovarajućuj kategoriji na Lupa.ba , prijaviti se za agencije za zapošljavanje i posjetiti sajmove ili događaje kao što su “otvorena vrata kompanije” kako biste pronašli posao koji odgovara vašim kvalifikacijama i zanimanjima za medicinsku sestru ili tehničara.