Kako ispravno napisati CV?

Dobar CV/biografija je odskočna daska za ulazak u poslovni svijet, a posebno je teško pisati kada nemate radnog iskustva.

 

Međutim, ovo nije nemoguć zadatak, Lupa.ba Vam nudi par načina da se zaposlite kao i uputa kako napisati pravilan CV/biografiju. Svi koji danas rade imali su CV koji je mogao stati na papir. To nije neuobičajeno: ljudi koji su tokom školovanja imali radno iskustvo, a osim obrazovanja, oni koji već mogu navesti određeno radno iskustvo (početnici) dobit će malu prednost. Ali čak i ako niste među njima, ne brinite. U biografiji nije bitna količina informacija, već njihov kvalitet. Mladi ljudi koji su tek izašli na tržište rada pokazat će bolji kvalitet svojim obrazovanjem, interesovanjem i motivacijom za početak rada.  Ogromna prednost na Lupa.ba je što Vaš CV možete javno objaviti na našoj web stranici, te ostaviti mogućnost poslodavcima da Vas pretražuju

 

Kako napisati prvi CV?

 

Odaberite standardni format, najbolje bi bilo da koristite alate kao što su EUROPASS koji predstavlja standard. Neka sve bude jednostavno i jasno, bez nepotrebnih nabrajanja i fraza. Ostavite kreativni ili interaktivni životopis nekome ko je iskusniji od vas. Osnovni izgled Koristite bijelu pozadinu (papir), bez ukrasa, slika, jarkih boja, a slova su u crnoj, Arial ili Calibri fontovima. Veličina fonta je 11 ili 12. Razmak je upola manji. Pišite u bilješkama, a ne u cjelovitim rečenicama ili esejima. Koristite “podebljano” samo u ličnim podacima i imenu škole koju ste završili. Izbjegavajte upotrebu kurziva i podvlačenje pojedinih riječi – što jednostavnije, to bolje! ! Naslov rezimea Da li pišete životopis? Za Word je naslov dokumenta uvijek vaše IME i PREZIME. Ako ime i prezime sadrže dijakritičke znakove kao što su č, ć, š itd., Zamijenite ih slovima c, s itd. Uključite naslov životopisa:

1) Lični podaci su tačni. Mnogi ljudi pogriješe kada unose osobne podatke: zaboravljaju znamenke telefonskog broja, na primjer, osobni podaci sadrže sljedeće: Ime i prezime: Ahmo Ahmić: Skenderija1 , Sarajevo Telefon: 09x xxx xxx Adresa e-pošte: AhmicAhmo @ example .com Važno: Navedite samo jedan telefonski broj. Adresa e-pošte mora biti službena, tako da mora sadržavati Vaše ime. Ako neko već posjeduje adresu, možete isprobati skraćene varijante (19ahmo@example.com ili a.ahmo@example.com).

2) Lični podaci (sažetak) U nedostatku radnog iskustva, možete pružiti osnovne podatke o sebi. oblik sažetih i jasnih rečenica, bez previše nabrajanja i prekrasnih izraza. Ovdje možete navesti koje vas područje rada zanima, koje vještine imate i smatrati ih prednostima za obavljanje tog određenog posla. Za ovo nije potrebno dugačko poglavlje, dovoljne su dvije ili tri rečenice. Zapamtite, jedan bod je puno! Počevši od diplome koju ste stekli, navedite školu ili univerzitet koji ste završili i glavni predmet. Tada možete naglasiti koje vas područje karijere posebno zanima i na kojem radnom mjestu (početnik) želite započeti karijeru. Istaknite neke svoje lične vještine (poput organizacije, preciznosti itd.) Koje će vam pomoći da obavite posao. Budući da su lične vještine apstraktne i ponekad slične rečenicama (poput timskog rada), pokušajte ih svesti na minimum. Dovoljne su dvije do tri kvalitete. Ako želite dodati bilješke o ličnosti, upotrijebite ovdje kratku rečenicu da biste naveli hobije koje radite; ako su hobiji korisni za posao za koji se prijavljujete (npr. Ako se želite baviti novinarstvom, bit će prednost ako vam je hobi pravljenje fotografija)

3) Volonterska služba, posao, praksa. Bez radnog iskustva možete istaknuti neke druge aktivnosti koje imate priliku. Sudjelovanje u raznim školskim ili studentskim aktivnostima (ne računajući prvu godinu :)) povezano je sa školskim / univerzitetskim aktivnostima ili vašim volonterskim iskustvom. Navodeći ova iskustva, možete navesti specifične vještine koje ste usavršili ili razvili time. Ako ste vježbali tokom škole (morate), naglasite kada i gdje ste što radili. Ako je moguće, zatražite preporuke od ljudi s kojima stažirate. Ako zaista nemate radnog iskustva, preskočite ovaj dio i ne lažite u svom životopisu. Izmislite podatke kako biste povećali količinu teksta u svom životopisu. Nedostatke u ovom dijelu možete nadoknaditi zapisivanjem djela i razloga koji vas zanimaju u vašem profilu.

4) Ako je preporuka izražena kroz pojedinačne kurseve, obavezno zatražite preporuku nastavnika. Dovoljno je preporučiti jednog ili dva profesora iz oblasti na kojoj želite raditi u budućnosti. Pod preporukom, uz saglasnost preporučioca, navedite ime, radno mjesto i mjesto rada. (Škola / fakultet i osoblje) i kontakt informacije – broj mobilnog telefona ili adresa e-pošte. Važno je zatražiti dozvolu od suca za objavljivanje podataka za kontakt!

5) Obrazovanje. Navedite univerzitete i srednje škole, a ne osnovne škole! Podaci koji se odnose na vaše obrazovanje trebali bi sadržavati informacije poput naziva radnog mjesta, naziva škole / fakulteta, datuma početka i završetka obrazovanja. Na primjer, magistar ekonomije, Ekonomski fakultet, Zagreb, listopad 2006.-travanj 2012. Tada možete istaknuti izabrani smjer i navesti tečajeve koje ste slušali na tu temu (to također pokazuje da ste svladali teoriju određenog područja koje vas zanima i vašeg potencijala. Ako je tema vašeg diplomskog rada povezana s vašom budućnošću polje ili posao koji želite razviti, ovdje možete naznačiti i naslov svog rada

 

Kako pravilno napisati CV?

6) Strani jezici engleski, njemački, talijanski … Navedite sve jezike kojima govore stranci. Ako ste stekli diplomu iz pojedine škole stranih jezika, navedite godinu studija i stečenu diplomu / potvrdu, naziv škole stranih jezika i stepen diplome. Pronaći će i konkretne primjere životopisa koji bi vam mogli biti korisni.

7) Računalne vještine Ovaj odjeljak uglavnom navodi znanje o softverskim paketima MS Office i upotrebu Interneta. Ako imate ECDL diplomu, dovoljno je navesti datum polaska na tečaj, datum dobivanja certifikata i instituciju koju ste pohađali.

8) Društveni mediji Ako imate LinkedIn profil, ovdje možete dati vezu do svog profila. Ako je tema vašeg bloga bliska djelu koje vas zanima, odnosno oglasu na koji odgovarate, navedite stranicu. Ne uključuju Facebook profil ako niste kreativna osoba koja kreira profil za promociju ili bavljenje svojim hobijima. U ovom slučaju to možete i odrediti.

9) Lični interesi Ovdje možete navesti sav sadržaj koji vas zanima u slobodno vrijeme. To može biti čitanje profesionalne literature ili stranih jezika ili pohađanje tečajeva slikanja, radionice izrade otrcanog šik namještaja, sport kojim se bavite i što je najvažnije, sve ono zbog čega mislite da aktivno provodite slobodno vrijeme.

 

Da li je potrebno navoditi hobi-e?

Hobi sam po sebi možda nije toliko važan koliko i poruka koju prenosi: disciplinirani ste, uporni, aktivni, kreativni … ne morate nabrajati ove kvalitete jer će se one pojaviti u vašem životopisu. Je li potrebno naglasiti da “gledanje televizije” i “igranje računarskih igara” u tom smislu nisu “hobi”? Napomene:

1) Kada pišete svoj prvi životopis, nemojte imati previše podataka. Sve što se može staviti na papir, dovoljno je, sve osim toga je previše!

2) Napišite kratke i jasne bilješke! Koristite cjelovite rečenice prilikom pisanja prijave i sažetka životopisa, a ne sam životopis. Vaš životopis je vaš službeni dokument, a ne školski esej!

3) CV se neprestano mijenja i neprestano dodaje. To znači da kada steknete prvo radno iskustvo, ovaj obrazac vam više nije potreban za prvi životopis. Jednom kada imate priliku nešto navesti u odjeljku o radnom iskustvu, možete pojednostaviti odjeljak o obrazovanju, tj. Klonite se adrese koja ističe vaše područje interesa, temu disertacije ili čak studentsku praksu! Preporuka nastavnika zamijenit će se preporukom poslodavca.

4) Pravilo tijekom cijele vaše karijere glasi: nikad, ali nikada u svom životopisu ne recite netačne, nepotpune ili lažne podatke! Možda ćete se osjećati nelagodno zbog činjenice da je takvu laž lako otkriti ili provjeriti.